Крум Хорозов

Крум Хорозов е роден през 1925 г. в с. Летница, Ловешко. Той е задържан по политически причини, като член на ЗМС, още като студент по земемерно инженерство и е осъден на 20 години лишаване от свобода.