Петко Огойски

Петко Георгиев Михайлов – Огойски е български писател и политик. През 1950 год. е осъден на 5 години затвор за “вражески стихове и заговорническа дейност”, която присъда изтърпява в разни затвори и концлагера Белене.…

Крум Хорозов

Крум Хорозов е роден през 1925 г. в с. Летница, Ловешко. Той е задържан по политически причини, като член на ЗМС, още като студент по земемерно инженерство и е осъден на 20 години лишаване от свобода.

Харалан Попов

По онова време на Персин станаха няколко убийства. Най – напред чухме , че двама затворника, когато са товарили сено, са преминали в забранената зона и са били застреляни от пазачите. Но истината беше, че бяха застреляни, само за да се сплашат другите и да не се опитват да бягат.

Трифон Силяновски

Както и да е, по едно време, на втория ден, аз подочух, че сме за беленската гара. Стигнахме, отвориха вагоните. Вънка пълно с милиция, с насочени пушки, като че ли бандити пристигат. Бил барабана в селото Белене, то е католишко село: „Тук ще пристигнат касоразбивачи, крадци, айдуци”.