Крум Хорозов

Крум Хорозов е роден през 1925 г. в с. Летница, Ловешко. Той е задържан по политически причини, като член на ЗМС, още като студент по земемерно инженерство и е осъден на 20 години лишаване от свобода.

Харалан Попов

По онова време на Персин станаха няколко убийства. Най – напред чухме , че двама затворника, когато са товарили сено, са преминали в забранената зона и са били застреляни от пазачите. Но истината беше, че бяха застреляни, само за да се сплашат другите и да не се опитват да бягат.

Трифон Силяновски

Както и да е, по едно време, на втория ден, аз подочух, че сме за беленската гара. Стигнахме, отвориха вагоните. Вънка пълно с милиция, с насочени пушки, като че ли бандити пристигат. Бил барабана в селото Белене, то е католишко село: „Тук ще пристигнат касоразбивачи, крадци, айдуци”.

Дончо Стоянов

Точно преди 40 години на 29 април, първия ден на Великден, около един часа през нощта непознати хора ни събудиха и започнаха обиск в къщата. Търсеха оръжие. Нищо не намериха, качиха ме на джипа и потеглихме към Търново.