През пролетта на настоящата 2023 година стартирахме детайлно почистване на северната част от останките на лагера “Белене”. Това се прави за пръв път, като след приключване на планираните дейности вярваме, че посетителите на мястото ще могат да видят част от наказателните/карцерни помещения, санитарни и битови помещения, а също и част от оградните и охранителни съоръжения на лагера. В процеса на работа участие вземат доброволци и техника на Фондация Остров Белене, а също и допълнително наета техника и хора. Бяха закупени и някои нови машини, с чиято попмощ процеса по разчистването на мястото ще бъде подобрен и ускорен.

Предстои да подменим част от изложбените пана на територията на лагера с нови двуезични такива, което ще е допълнително удобство за чуждите групи и организирани посетители на останките от лагера.

Всички планувани дейности и активности , които се случват и предстои да се случат през тази година стават благодарение на помощта от фондация Реновабис – Германия.
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit